Juuli täiskuu 17ndal kl  00:38

See võimas suvine täiskuu 17.juulil kl 00.38 toob kaasa piiritu jõu. Täiskuuteenistus toimub 17.juuli esimestel tundidel.
Juuli täiskuuteenistus vabastab, aktiveerib ja taastab südamekeskuse kõrgeimate tasanditeni. 
Kuuteenistused (kaugseansid) taastavad energeetiliselt osalejate terviklikku olemust. Terve olemusenergia kannab heaolu ja uusi võimalusi. Teenistuse käigus eemalduvad blokeeringud ja takistused igal tasandil - alustades peentasanditest kuni rakutasanditeni. Osalejate valmisolek ja kavatsused, ka senine elustiil ja mõttemustrid, määravad teenistuste vabastava ja taastava toime. Mida järjekindlamalt on osaleja tegelenud oma algse terviklikkuse taastamisega (siin või muul moel), seda tõhusamad on need kosmiliste ja maiste vägede poolt kantud teenistused Kuutemplis (anno 2014).

Teenistuste tulemusena toimub

vaimne tasakaalustumine (teadvus avardub kuna peentasandid korrastuvad);

hingeline tervenemine (tervenevad sügavad südamehaavad ja naasevad hingeosad kui energiapaketid) ning

terveneb füüsiline keha (peentasandite korrastamine edastab tervendava info rakutuuma tasanditeni).

Seda viimast toetavad süvaravi seansid*, mille käigus toimub ravi eranditult kõikvõimalikele rakutuumadele. Selle ravile eelneb energeetiline ettevalmistamine, mille käigus eemaldatakse rakkude/organite tervenemist takistavad algpõhjused - energeetilised takistused (must maagia, nõukaaegsed manipulatsioonid jms) kahe tunni jooksul enne süvaraviseansi algust.

Eelmine teenistus

Noorkuuteenistus kasvava kuu energias toimus 9. juulil, osalejatele sobival ajal, õhtul kl 21-23.
Selle paari tunni jooksul toimus väga intensiivne seanss, mille jooksul
1. leevenesid osalejate spetsiifilised psüühilised vastuolud*;
2. tasakaalustusid ajupoolkerad;
3. eemaldus seestunud energia peentasanditelt;
4. taastusid need kahjud, mis olid tekkinud musta maagia manipulatsioonide tulemusena ning millega oli kaasnenud osalejate energia täielik ülevõtmine;
5. toimus vaimsete peentasandite tervendamine ja taastamine.

Neile, kes osalesid eelmisel, 2. juuli Kuuloometeenistusel, toimus lisaks ka hormonaalsüsteemi virgutamine, rakutuuma DNA puhastamine seestunud energiast ning perifeerse närvisüsteemi jõustamine.

Juuli Noorkuuteenistuse tulemusena jõuavad osalejad lähemale täielikule vaimsele vabanemisele ja käivitub füüsilise keha tervenemine neist haigustest, mille allikaks olid mustad manipulatsioonid**.


Järgmine teenistus

Täiskuuteenistus, toimub 17.juuli esimestel tundidel.

See võimas suvine täiskuu 17.juulil kl 00.38 toob kaasa piiritu jõu, mida teenistuse ajal saab kasutada eriti tõhusalt sügavate vastuolude leevendamiseks/eemaldamiseks*** ja närvisüsteemi virgutamiseks; aga ka DNA puhastamiseks, südamekeskuse vabastamiseks ja ühenduse taastamiseks südame kõrgeimate tasanditeni; aga ka jätkuvalt vaimsete peentasandite tervendamiseks ja kõikide eelnimetatud teemade baasmustrite**** eemaldamiseks.

* Spetsiifiline psüühiline vastuolu on meeleseisund, kes inimene arvab, et probleemide lahendamiseks pole veel valmis, pole õige aeg, lükkab seda edasi.


** Mustad manipulatsioonid on antud juhul kõik needused, loitsud, manad, kaetised, aga ka nõuka süsteemi poolt tekitatud energeetilised kahjud, samuti ka musta maaga ordude, ususektide ja kirikute poolt peale pandud energeetiline kurnav võrgustik. Ühesõnaga - kõik, mis kahjustab osalejate olemusliku terve energia taastumist.

Ainult terve olemuslik energia tagab keha tervenemise.


*** sügava psüühilise vastuolu korral inimene arvab, et tema ees seisev probleem on lahendamatu (märkus: lahendamatud probleemid on illusioon). 


**** baasmustrid on tuttav termin neile, kes osalemas Pendliringides - need on eelmiste elude kahjud, mis salvestatud sünnimomenti ning mõjutavad sügavalt praegust elu.


~~~

Magissaga on võimalik teha isiklik tervenemise ja vabanemise plaan endale ja oma lähedastele:
1. variant: tasuta erakohtumine kohe peale 12 teenistuse läbimist (Sinu panus 120)
2. variant: osalemine ühe kuu teenistustes (4 teenistust, panus 42)
3. variant: osalemine ühes teenistuses sobival ajal (panus 12)
4. variant: erakohtumine panusega 150
5. variant: süvatervendav rännak 300/500 allika- ja väekohta (nt La Gomera, Küpros, Austraalia, Egiptus, Punane meri), eelneva ettevalmistusega u 6 kuud, mis sisaldab kaks kaugseanssi nädalas: süvaravi ja kuuteenistus.
6. variant: süvatervendav raviseanss 30
7. variant: individuaalne kaugseanss 75
8. variant: eelpoolnimetatute kombinatsioonid.

Süvatervendavad kaugraviseansid toimuvad igal reedel kl 22.00-23.00.
Seansi ajal käivitub haige organi tervenemine ja virgutamine. Kaugraviseanss eemaldab ka vähituumori – vähi südame - ning peatab metastaaside arengu.
Süvaraviseanss on mõeldud kõigile, kes soovivad terveks ravida haigeid organeid ja kroonilisi seisundeid. Süvaraviseanss teostub õhtuti kl 22-23. Süvaraviseansi energeetiline ettevalmistamine (organi- ja üldenergia korrastamine, vabastamine ka musta maagia ja nõuka aegsete programmide kurnatusest, eluenergia tõstmine) toimub enne raviseanssi alates kl 20.
Süvaraviseansiks ettevalmistamise käigus häälestan ka 2 klaasi vett, mis toetab raviseansi läbiviimist. Need on vaja juua üks klaas enne ja teine peale seanssi.
2 klaasi vett on vaja valmis panna hiljemalt kl 20 enne süvaravi seanssi.
Süvaraviseansi ajal on vaja olla rahulikult pikali.
Raviseansi eel on vaja teostada panus 30 Südamerahu kontole* või muul moel.

Küsimused saab esitada meil teel magissameedia@gmail.com või kodulehel siit: http://magissa.ee/registreerumine

Eelmine
Kuu kasvab teise veerandisse 09. juulil
Järgmine
Vanakuuteenistus ööl vastu 25.juulit

Kommentaarid

  • Magissa  •  18. juuli 2019
    See võimas suvine varjutusega täiskuu 17.juulil kl 00.38 tõi kaasa piiritu jõu, mis aitas tõhusalt kaasa teenistuse läbi viimiseks.

    Vastavalt osalejate taotlustele, vajadustele ja valmisolekule algas südasuve Täiskuuteenistus 16.juulil, kaheksa tundi enne täiskuu tippu, ja kestis 26 tundi. Teenistuse kulminatsioon oli 17.juuli esimestel tundidel.

    Täiskuuteenistuse esimeste tundide aja võis tunda anda osalejate südamekeskus pingetena, torgetena või muul moel. See sai avalduda nii rinnakus kui ülaseljas. Sellisel viisil avaldus nii südamekeskuse blokeering kui ka ühenduse puudumine kõrgemate südametasanditega.

    Nende takistuste põhjustena avaldusid teenistuse jooksul sügavad psüühilised vastuolud*, mis aja jooksul olid tugevalt mõjutanud ka osalejate kesknärvisüsteem tegevust. Selleks, et leevendada vastuolusid ja virgutada kesknärvisüsteemi, toimus DNA puhastamine seestunud energiast. Seestunud energia oli kogunenud DNA-sse elude jooksul, kuna vaimsed peentasandid on olnud kahjustatud läbi elude, kohati kuni vaimse sünnikanali läbimisest alates. Vaimse sünnikanali läbimisel tekkinud kahjud olid mõjutanud ka läbitud elusid, kujundades praeguse elu sünnihetkesse kurnavad baasmustrid**. Need baasmustrid on nüüd eluläbivalt kaasa toonud takistusi igapäevaelus, mis kujundasidki sügava psüühilise vastuolu*.

    Täiskuuteenistuse pikade tundide jooksul toimus mahukas tervendamine, alates peentasanditest (VH II/2***) kuni rakutuumani.
    Teenistuse toime võis erinevatel aegadel osalejatele tunda anda nii keha tasandil kui ebaharilike meeleolu kõikumistena.

    Kogu see mahukas täiskuutervendus oli suunatud südamekeskuse aktiveerimiseks ja ühenduse taastamiseks südame kõrgemate tasanditega.

    Järgmine, Vanakuuteenistus ööl vastu 25. juulit on mõjutatud suure suve kahanevast kuust. On toimumas võimsad vabanemise protsessid.

    Vanakuteenistus on soodne koht vabaneda lülisamba kõikide tasandite blokeeringutest, sh osalised ja täiskombod koos energia osaline või täielik ülevõtmisega****. Selle tervenduse käigus eemalduvad ka nõukarežiimi "organite" poolt tehtud
    energeetilised manipulatsioonid, baasmustrid ** ja vaimse sünnikanali kahjud ***.

    Vanakuuteenistus toimub tõhusalt kõigile, kes osalevad.

    ~
    * sügava psüühilise vastuolu korral inimene arvab, et tema ees seisev probleem on lahendamatu (märkus: lahendamatud probleemid on illusioon).

    ** baasmustrid on tuttav termin neile, kes osalemas Pendliringides - need on eelmiste elude kahjud, mis salvestatud sünnimomenti ning mõjutavad sügavalt praegust elu.

    *​** ​VH II/2​ on Vaimse Hierarhia II tasandi 2.kahju, mis on ​​tuttav termin neile, kes osalemas Pendliringides​ ja süvatervendavates rännakutes.
    **** osalised ja täiskombod​ ​on ordude ja ühingute poolt tehtud musta maagi​a kombinatsioonid neile huvipakkuvate
    inimeste manipuleerimiseks ning ​nende ​energia osaliseks või täielikuks ülevõtmiseks​.​ See on ​​tuttav termin neile, kes osalemas Pendliringides​ ja süvatervendavates rännakutes.

Lisa kommentaar

Email again: